Khó nhất

Ngay cả Conan cũng chưa chắc đã nghĩ ra đáp án

header image
Câu hỏi:
Số lớn nhất có hai chữ số là gì?
Đáp án:
9 mũ 9 (giá trị tính ra sẽ là 387420489)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
A là em của B, B là cháu của C, C là dì của D, D là vợ của E, E là cháu của F. Vậy A gọi F bằng gì?
Đáp án:
Gọi bằng miệng
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe và hàng là 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được lấy bớt hàng ra khỏi xe)?
Đáp án:
Bác tài xuống xe và đi bộ qua cầu
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con cua cà mau đỏ chạy đua với con cua cà mau xanh. Con cua đỏ có chiều dài càng là 3cm, chân dài 5cm. Con cua xanh có chiều dài càng là 2cm, chân dài 4cm. Tuy nhiên con cua đỏ bị mất 2 cái chân. Hỏi con cua nào chạy nhanh hơn?
Đáp án:
Con cua xanh (do cua đỏ là cua đã bị luộc)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Câu này nghĩa là gì: 1' => 4 = 1505
Đáp án:
1 phút suy tư bằng mười năm không ngủ
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong???
Đáp án:
495 giây (vì khúc cuối cùng không phải cắt)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có 1 ông tỉ phú, ông ta trả công cho 1 tên người làm là 1 chỉ vàng/ngày. Nhưng ông này chỉ có 1 thỏi vàng gồm 7 chỉ. Hỏi: chỉ với 2 nhát cắt thì làm sao ông tỉ phú có thể chia thỏi vàng đó ra để trả công cho tên người làm mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng.
Đáp án:
Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ, 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, người đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho người làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho người làm, người làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Bạn thử chứng minh "3n = 4 với mọi n" thử xem nào?
Đáp án:
3n = Ba n 4 = Bốn = Bố n
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có một chiếc bút chì đang cắm trên sàn nhà, nhưng tại sao chúng ta lại không thể nhảy qua nó?
Đáp án:
Chúng ta không thể nhảy qua chiếc bút chì vì nó đang được đặt "dựa" vào tường.
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Hãy tìm mã số dựa trên các gợi ý
Đáp án:
042
0
0
Chia sẻ với bạn bè