Khó nhất

Ngay cả Conan cũng chưa chắc đã nghĩ ra đáp án

header image
Câu hỏi:
Ở một số bang của Mỹ, một loại tội phạm sẽ bị phạt. Những ai cố tình phạm tội này sẽ bị đi tù. Tuy nhiên, ai phạm tội thành công thì sẽ không bao giờ bị phạt. Hỏi đó là tội danh gì?
Đáp án:
Tự tử
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Hai thị trấn ở cạnh nhau. Kẻ nói dối sống ở một thị trấn, thị trấn còn lại là nơi sinh sống của người nói thật. Cả hai cùng tới thăm nhau. Nếu chỉ một câu hỏi của người ngang qua đường, thì nên hỏi như thế nào để biết ai sống ở đâu?
Đáp án:
Câu hỏi là "Anh là khách ở đây?". Nếu họ đều nói là "Đúng", thì bạn đang ở thị trấn của người nói dối. Nếu "Không", thì bạn đang ở thị trấn của người nói thật.
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?
Đáp án:
Tàu điện không có khói
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Vật gì có thể giúp chúng ta nhìn xuyên tường?
Đáp án:
Cửa sổ
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con cua gì có chín chân chín càng?
Đáp án:
Cua luộc
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy
Đáp án:
Tương lai
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Cái gì mà khi các bạn xin người khác để lấy nghĩa là các bạn đã có?
Đáp án:
Xin lỗi
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?
Đáp án:
Hai quả (bạn vừa mới lấy)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
Đáp án:
Phòng số ba (sư tư đã chết đói hết rồi)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?
Đáp án:
Hôm qua, hôm nay và ngày mai
0
0
Chia sẻ với bạn bè