Khó nhất

Ngay cả Conan cũng chưa chắc đã nghĩ ra đáp án

header image
Câu hỏi:
Một người mù và một người câm vào trong siêu thị. Người câm muốn mua cục xà phòng thì phải cầm cục xà phòng đó bằng tay trái rồi lấy tay phải chỉ chỉ vào vài lần. Hỏi người còn lại cũng muốn mua cục xà phòng thì làm sao?
Đáp án:
Nói
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có một anh chàng bị nhà vua đem đi xử tử. Vua cho phép nói một câu cuối cùng, nếu đúng thì sẽ đem chém đầu, nếu sai thì sẽ bị treo cổ. Anh ta nói câu mà nhà vua tha cho anh ta luôn?
Đáp án:
"Tôi sẽ bị treo cổ" Nếu câu này đúng thì anh ta sẽ bị chém đầu, nhưng như vậy thì khi đó nghĩa là anh ta nói sai, phải đem treo cổ, nhưng như vậy có nghĩa là anh ta nói đúng. Không biết xử sao nên vua đành tha cho anh ta.
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ?
Đáp án:
Trái cuối sẽ để trong rổ và đưa luôn cho người nhận cả cái rổ
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo?
Đáp án:
Không có quả táo nào (đây là cây lê)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Đố mọi người có 1 con mà lúc lên, lúc xuống, lúc sang trái, lúc sang phải, nhưng nó không bao giờ chuyển động hay nhúc nhích đi đâu được
Đáp án:
Con đường
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Đố mọi người có cái gì mà khi bạn gọi nó không bao giờ xuất hiện dù có đánh chết
Đáp án:
Sự im lặng
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Trên lông dưới lông, tối lồng làm một. Là cái gì?
Đáp án:
Con mắt
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Cái gì nằm giữa mặt trời và mặt trăng?
Đáp án:
Chữ "và"
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Ai là người đàn ông chỉ làm việc một ngày duy nhất trong năm nhưng không bao giờ bị sa thải?
Đáp án:
Ông già Noel
1
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân? Và vịt nào đi bằng 2 chân?
Đáp án:
Chuột Mickey và tất cả các con vịt
0
0
Chia sẻ với bạn bè