Câu hỏi:
Một mình mà mang tiếng có đôi là cái gì?
Đáp án:
Cái cặp
0
0
Chia sẻ với bạn bè