Câu hỏi:
I run around the city but never move.
Đáp án:
A city wall.
0
0
Chia sẻ với bạn bè