Câu hỏi:
Một người mù và một người câm vào trong siêu thị. Người câm muốn mua cục xà phòng thì phải cầm cục xà phòng đó bằng tay trái rồi lấy tay phải chỉ chỉ vào vài lần. Hỏi người còn lại cũng muốn mua cục xà phòng thì làm sao?
Đáp án:
Nói
0
0
Chia sẻ với bạn bè