Câu hỏi:
Why did the pony cough?
Đáp án:
He was a little horse!
0
0
Chia sẻ với bạn bè