Câu hỏi:
Năm ông cùng ở một nhà Tình huynh nghĩa đệ vào ra thuận hòa Bốn ông tuổi đã lên ba Một ông đã già lại mới lên hai. Đố là cái gì?
Đáp án:
Năm ngón tay
0
0
Chia sẻ với bạn bè