Câu hỏi:
What did the moutian climber name his son?
Đáp án:
Cliff.
0
0
Chia sẻ với bạn bè