Câu hỏi:
How does NASA throw a party?
Đáp án:
They planet.
0
0
Chia sẻ với bạn bè