Câu hỏi:
Làm cách nào để có thể ném được quả bóng tennis đi mà nó vẫn trở lại về phía bạn được?
Đáp án:
Ném nó lên trời
0
0
Chia sẻ với bạn bè