Câu hỏi:
Always invisible, yet never out of sight.
Đáp án:
The letters I & S.
0
0
Chia sẻ với bạn bè