Câu hỏi:
Ai là người khác biệt nhất so với những người còn lại trong những nhân vật nổi tiếng sau: Geogre Washington, Sherlock Holmes, William Shakespeare, Ludwig van Beethoven, Napoléon Bonaparte?
Đáp án:
Sherlock Holmes (Vì đây là nhân vật hư cấu không có thật)
0
0
Chia sẻ với bạn bè