Câu hỏi:
Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu ?
Đáp án:
Ở Mỹ
0
0
Chia sẻ với bạn bè