Câu hỏi:
Loài chuột nào nhảy cao hơn cả toà nhà cao nhất thế giới?
Đáp án:
Tất cả các loài chuột (vì nhà không biết nhảy)
0
0
Chia sẻ với bạn bè