Câu hỏi:
What kind of can never needs a can-opener?
Đáp án:
A toucan!
0
0
Chia sẻ với bạn bè