Câu hỏi:
What has no beginning, end, or middle?
Đáp án:
A doughnut.
0
0
Chia sẻ với bạn bè