Câu hỏi:
I am wet when drying. What am I?
Đáp án:
A towel.
0
0
Chia sẻ với bạn bè