Câu hỏi:
What kind of nut has no shell?
Đáp án:
A Doughnut.
0
0
Chia sẻ với bạn bè