Câu hỏi:
Cái gì người mua không dùng, người bán không dùng, người dùng không biết?
Đáp án:
Cái hòm
0
0
Chia sẻ với bạn bè