Câu hỏi:
Khi được hỏi bao nhiêu tuổi, Linh trả lời: "2 năm nữa thì sẽ gấp đôi số tuổi của 5 năm trước". Vậy hiện tại Linh bao nhiêu tuổi?
Đáp án:
12 tuổi
0
0
Chia sẻ với bạn bè