Câu hỏi:
Một người đàn ông ở trong căn phòng tối hoàn toàn không có ánh sáng. Nhưng ông ta đang đọc sách. Tại sao ông ta có thể đọc được?
Đáp án:
Ông ta bị mù và đang đọc sách chữ nổi
0
0
Chia sẻ với bạn bè