Câu hỏi:
They fill me up and you empty me, almost everyday;
Đáp án:
A mailbox.
0
0
Chia sẻ với bạn bè