Câu hỏi:
What has an eye but can not see?
Đáp án:
A needle.
0
0
Chia sẻ với bạn bè