Câu hỏi:
What bird is always out of breath?
Đáp án:
A puffin.
0
0
Chia sẻ với bạn bè