Câu hỏi:
What makes a pair of shoes?
Đáp án:
Two shoes.
0
0
Chia sẻ với bạn bè