Câu hỏi:
What kind of pant can you not wear?
Đáp án:
A pantry!
0
0
Chia sẻ với bạn bè