Câu hỏi:
I'm rough to the touch;
Đáp án:
Coarse/Course
0
0
Chia sẻ với bạn bè