Câu hỏi:
Which table we can eat?
Đáp án:
A vegetable.
0
0
Chia sẻ với bạn bè