Câu hỏi:
Từ gì mà 100% nguời dân Việt Nam đều phát âm sai?
Đáp án:
Từ "sai"
0
0
Chia sẻ với bạn bè