Câu hỏi:
Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy
Đáp án:
Tương lai
0
0
Chia sẻ với bạn bè