Câu hỏi:
You pick it, You peel the outside, You cook the inside, You eat the outside, And throw away the inside. What am I?
Đáp án:
Corn.
0
0
Chia sẻ với bạn bè