Câu hỏi:
Why are pirates pirates?
Đáp án:
Because they just Arrrrr!
0
0
Chia sẻ với bạn bè