Câu đố phổ biến

Những câu đố thu hút sự chú ý của nhiều người

header image
Câu hỏi:
Bạn thử chứng minh "3n = 4 với mọi n" thử xem nào?
Đáp án:
3n = Ba n 4 = Bốn = Bố n
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Người đàn ông duy nhất trên thế giới có sữa là ai?
Đáp án:
Ông Thọ
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Tháng nào ngắn nhất trong năm?
Đáp án:
Ba và tư (chỉ có 2 ký tự)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con gì càng tối càng sáng
Đáp án:
Con đom đóm
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có một sợi dây nếu đốt cháy hết từ đầu này sang đầu kia thì mất 10 phút. Sợi dây này không đồng chất, có đoạn cháy nhanh, đoạn cháy chậm. Bạn có trên tay một cái bật lửa, hỏi làm thế nào để đốt cháy hết được sợi dây sau 5 phút?
Đáp án:
Ta sẽ đốt cả 2 đầu sợi dây
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Dùng một nét vẽ duy nhất thêm vào biến giá trị IX thành 6
Đáp án:
Vẽ thêm ký tự S phía trước, chúng ta sẽ có "SIX"
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Một nhóm có 2 người cha và 2 người con chia đều 15 quả táo. Hỏi mỗi người được mấy quả?
Đáp án:
Mỗi người 5 quả. Nhóm người này gồm có 3 người: ông nội, bố và con.
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Một đồng hồ quả lắc lúc 1 giờ nó kêu 1 tiếng chuông, lúc 2 giờ nó kêu 2 tiếng chuông... lúc 12 giờ nó kêu 12 tiếng chuông. Hỏi khi nào nó kêu 13 tiếng chuông?
Đáp án:
Khi đồng hồ bị hỏng
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Hãy biểu diễn số 6 bằng 3 que diêm
Đáp án:
Đặt 3 que đó thành chữ VI (nghĩa là 6 trong số la mã)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Một người đi câu cá. Anh ta câu được 6 con không đầu, 9 con không đuôi và 8 con được một nửa. Hỏi anh ta câu được bao nhiêu con?
Đáp án:
Không có con nào cả. Số 6 mất nét phía trên thì là số 0, số 9 mất nét dưới là số 0, số 8 chia đôi 1 nửa thì cũng là 2 số 0. Tóm lại là 0
0
0
Chia sẻ với bạn bè