Câu hỏi:
What pen should never be used for writing?
Đáp án:
A pig pen.
0
0
Chia sẻ với bạn bè