Câu hỏi:
I go up, I go down;
Đáp án:
A See-Saw.
0
0
Chia sẻ với bạn bè