Câu hỏi:
Số tuổi của tôi gấp 600 lần tuổi của họ hàng tôi. Tại sao lại như thế?
Đáp án:
Họ hàng tôi là em bé mới sinh được 1 tháng tuổi. Tôi năm nay 50 tuổi
0
0
Chia sẻ với bạn bè