Câu hỏi:
Hai người đàn ông đang cố gắng đi qua sông bằng một chiếc thuyền. Chiếc thuyền đó chỉ có thể chở được 1 người. Tuy nhiên cả 2 người đều sang bên kia bờ thành công. Tại sao vậy?
Đáp án:
Hai người ở hai bờ sông khác nhau
0
0
Chia sẻ với bạn bè