Câu hỏi:
Con trai có gì quí nhất?
Đáp án:
Ngọc trai
4
1
Chia sẻ với bạn bè