Câu hỏi:
Do rabbits use combs?
Đáp án:
No, they use hare brushes.
0
0
Chia sẻ với bạn bè