Câu hỏi:
it goes up when rain comes down
Đáp án:
umbrella
0
0
Chia sẻ với bạn bè