Câu hỏi:
My thunder comes before the lightning; My lightning comes before the clouds; My rain dries all the land it touches. What am I?
Đáp án:
A volcano.
0
0
Chia sẻ với bạn bè