Câu đố ngẫu nhiên

Các câu đố không sắp xếp theo thứ tự nào cả, mỗi lần refresh là bạn sẽ xem được danh sách câu mới

header image
Câu hỏi:
Địa danh nào được in trong tờ 100 nghìn đồng Việt Nam?
Đáp án:
Văn miếu Quốc Tử Giám
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Cá gì mua xong trả lại? (đố chữ)
Đáp án:
Cá hồi
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Trong các loại bí thì bí gì không ăn được?
Đáp án:
Bí bách (hoặc bí mật)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Mắt gì không nhìn thấy được?
Đáp án:
Mắt cá
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Bà lão xin quả thị về ngắm thấy đẹp, ngửi thấy thơm. Vậy bà lão có ăn quả thị không?
Đáp án:
Mình không biết (vì đó là chuyện của bà lão)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Hai người đào trong 2 giờ được một cái hố, vậy một người đào trong 1 giờ thì được mấy cái hố?
Đáp án:
Một cái hố (sâu hay cạn thì cũng là 1 cái hố)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Người ta hay nói "Bắt cá hai tay", vậy có bao nhiêu con cá bị bắt?
Đáp án:
Bao nhiêu cũng được
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con ngựa đen gọi là ngựa ô, ngựa trắng là bạch mã, con ngựa màu xanh gọi là gì?
Đáp án:
Không có (hoặc có trong trò cờ cá ngựa)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Trên tờ 1000 đồng Việt Nam có hình con gì?
Đáp án:
Con voi
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Sóng nào mạnh và cao nhất
Đáp án:
Sóng thần
0
0
Chia sẻ với bạn bè