Câu hỏi:
You serve me, but can't eat me. What am I?
Đáp án:
A Tennis Ball.
0
0
Chia sẻ với bạn bè