Câu hỏi:
What is 1 animal that can see at night but blinded at day?
Đáp án:
A bat and 1=a.
0
0
Chia sẻ với bạn bè