Câu hỏi:
A rotating fragment of mineral collects no byrophytic plants.  What is the proverb?
Đáp án:
A rollin stone gathers no moss.
0
0
Chia sẻ với bạn bè