Câu hỏi:
How did the farmer fix his jeans?
Đáp án:
With a cabbage patch!
0
0
Chia sẻ với bạn bè