Câu hỏi:
Rock and roll, rock and roll.
Đáp án:
A Rocking chair
0
0
Chia sẻ với bạn bè