Câu hỏi:
What do fathers sing in the shower?
Đáp án:
Pop.
0
0
Chia sẻ với bạn bè