Câu hỏi:
What bird is very rude?
Đáp án:
Mocking bird.
0
0
Chia sẻ với bạn bè